תל מונד 182

290 קוטג'ים דו-משפחתיים מתוכננים להיבנות ונמצאים בשלבי אישור אחרונים.
בלמורל היא בעלים משותפים במתחם, ומעורבת באופן ישיר בחלוקת המגרשים ובתהליך התכנון העירוני.