בלמורל השקעות ופיתוח

רחוב הדקל 45, ת.ד. 75

תל מונד 40600

טלפון: 09-7969955

פקס: 09-7969966